Bài Viết

  Sự kiện đua top chào mừng máy chủ mới Huyền Thoại

  Ngày đăng: 20/07/2019 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 595

  • Đua top ngày đầu mở server :

  • Thời gian : 13h 21/7/2019 – 24h 21/7/2019
  • Phần thưởng : Top 1 sẽ nhận được 1 vũ khí rồng 1 opt tự chọn,Wing 2 theo class đang chơi, 20B, 20S, 5 Box of Kundun 5
  • Đua top tổng :

  • Thời gian : 13h 21/7/2019 – 24h 4/8/2019
  • Top 1 : 1 wing 2,5 + 9 luck 1 option tự chọn, 1.000.000 Wcoin, 100B, 100S, 20 Box of Kundun 5
  • Top 2 : 1 wing 2,5 + 9 luck 1 option tự chọn (Không tính opt bỏ qua phòng thủ) ,500.000 Wcoin, 100B, 100S, 20 Box of Kundun 5
  • Top 3 : 1 wing 2,5 + 9 luck, 200.000 Wcoin, 50B, 50S, 10 Box of Kundun 5
  • Top 4 – 10 : 50B, 50S, 100.000 Wcoin 10 Box of Kundun 5
  • Đua top phú hộ :

  • Thời gian : 13h 21/7/2019 – 24h 4/8/2019 ( Top nạp sẽ được cập nhật trong Cộng đồng người chơi MU-SS6.COM – Game Mu Cày Cuốc Miễn Phí
  • Top 1 : 1 vũ khí rồng 2 option tự chọn, 1 set omega hoặc alpha, Wing 2,5 theo class đang chơi
  • Top 2 : 1 set omega hoặc alpha, wing 2,5 theo class đang chơi
  • Top 3 : 1 set omega hoặc alpha, 20 Box of Kundun 5
  • Để nhận top 1 2 3 phải nạp tích lũy tối thiểu 2.000.000 VND